Baklengs inn i fremtiden

I går gikk jeg til sengs med den nedslående nyheten om at USA opphever en nær 50 år gammel lov om selvbestemt abort. Dette er en krenkelse av kvinners rettigheter, helse og likestilling.

Dette sender signaler som går langt ut over USAs grenser og som vi ikke kan late som ikke angår oss. 

I dag våknet jeg til et nytt angrep på frihet, mangfold og retten til å elske den man vil. For selv om én mann kanskje står bak akkurat denne handlingen, er det nok til å skape frykt og engstelse for å fullt ut være den man er.

For han representerer en strømning, et syn og tankesett vi ikke kan akseptere – og som angår oss alle. 

Det angår oss alle fordi vi er alle én menneskehet. Og fordi vi vet det er sterke strømninger i verden, også her i Norge, mot likeverd, mangfold og inkludering. Vi vet det finnes, dette hatet, og nettopp derfor må vi alle jobbe for det samme: for kjærligheten og for respekt for at alle er ulike, men samme. 

Vi velger selv hvem vi vil være og hva vi står for. Likestilling og retten til å elske den vi vil er menneskerettigheter. Men jeg vet det i mange lukkede miljøer er vanskelig å akseptere alle menneskers ulike sider. Enten man begrunner det med hellige skrifter, tradisjon og kultur eller politisk overbevisning.  

Husk likevel: Det er mulig å bryte ut. Å bryte gamle tankemønstre. Å bli en del av den store helheten, der alle har en plass. For til syvende og sist har vi mer til felles enn ikke. 

Menneskerettigheter fortsetter å bli truet og vi kan ikke ta dem for gitt. Vi må stå opp for og støtte hverandre i den kampen vi alle står i; for en bedre fremtid for oss og de som kommer etter. Vi kan ikke stå og se på at vi går baklengs inn i fremtiden. Vi må være der for hverandre.

Dette er kjærlighetens, likestillingens og mangfoldets tidsalder ❤️

Mette Solberg Fjeldheim

Reisejournalist, skribent og grunnlegger av Reiselykke. Bred operativ og strategisk erfaring med kommunikasjon/PR innen kultur, reiseliv og akademia.

error: Content is protected !!