Hva kan vi egentlig om samisk kultur?

Er det bare som turister vi er interessert i andre kulturer og urbefolkningen vi møter der? Hva med vår egen kultur, og ikke minst – vår egen urbefolkning, samene, og deres tradisjoner? 

Ja, med mindre vi er samer selv eller har vokst opp i eller med samisk kultur?

Som reiseglad skribent og reisejournalist har jeg besøkt en rekke land. Da har jeg gjerne fått innsikt i ulike lands lokale kultur, trosretninger og folkegrupper. Men hvor mye viser vi egentlig frem av vårt eget mangfold her i Norge?

Hvor mye av den samiske kulturen får besøkende i Norge, fra inn- og utland, oppleve egentlig? Hvor mye har jeg interessert meg for samisk kultur, i mitt eget land? Det er som om det ikke har vært på radaren min, en gang. 

Men den siste tiden har jeg dypdykket i historien knyttet til fornorskingsprosessen som foregikk her til lands. Grunnen er at jeg nå jobber som kommunikasjonsrådgiver i VID vitenskapelige høgskole, mer spesifikt med forskningskommunikasjon. I den anledning har jeg skrevet denne artikkelen for VID på forskning.no, knyttet til den særdeles interessante forskningen min kollega Tore Johnsen har gjort rundt teologiens bidrag til rasismen mot samene. 

I arbeidet med denne artikkelen, slo det meg plutselig:

Hvor mye kan jeg egentlig om samenes historie, kultur og levevis? Og hvorfor vet jeg ikke mer? Ja, jeg vet, vi har samiske nyheter på NRK TV. Vi har bøker på samiske språk, samiske TV-program, samiske musikere, kulturpersoner og kunstnere. Jeg har vokst opp med samisk barne-tv og jeg husker godt samegutten Ante. Jeg gikk og joiket for meg selv gata når jeg var ute og lekte – jeg syntes det var så fint.  

Men likevel – jeg visst ikke at:

Men jeg vet at Sør-Afrika har elleve offisielle språk og at forfedrene er viktig for både zuluer og xhosafolket. Jeg vet det, fordi turistrådet som inviterte meg på pressetur, ønsket å vise mer av sin lokale kultur. På samme vis har jeg fått innsikt i ulike folk og tradisjoner også i andre deler av verden.

Hva er grunnen til at jeg vet så lite om Norges egen urbefolkning? Ja, jeg husker vi lærte om samene på skolen. Men jeg kan jo ingenting! 

Og det er ikke greit. For jeg har jo selv viet både interesse og spalteplass til lokalkultur verden rundt. Men samisk kultur, det har jeg ikke oppsøkt selv – selv om jeg har besøkt Nord-Norge flere ganger. Ja, jeg har passert – og besøkt – samiske suvenirutsalg over både Hardangervidda og Haukeli. Men det er ikke det samme.

Det er på tide å våkne opp, å vise interesse for egen kulturarv. For så heldige er vi, som bor i Norge og kan både oppleve og lære av denne kulturen. Så: 

Lihkku beivviin!  Vuorbbe biejvijn! Lahkoeh biejjine! Gratulerer med samisk nasjonaldag! Jeg har fortsatt mye å lære. 

Bildet er fra anjči from London, UK, CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0, via Wikimedia Commons Og nettopp det at hovedbildet for anledningen er lastet ned som et creative commons bilde (for første gang!) bør si nok. For selv om jeg har en omfangsrik bildebase, har jeg ingen bilder som kan kobles til samisk kultur. Shame on me!

Mette S. Fjeldheim

Kultur- og reisejournalist, skribent og grunnlegger av Reiselykke. Bred operativ og strategisk erfaring med kommunikasjon/PR innen kultur, reiseliv og forskningsformidling.

error: Content is protected !!