Kvinnedagen er kanskje viktigere enn noen gang

Med klimakrise, koronapandemi og krig er kvinnedagen viktigere å markere enn noen gang. For det er kvinnene som blir sterkest berørt når fattigdom øker. Og det gjør den nå.

Koronapandemien har som kjent rammet skjevt. Typiske kvinneyrker har blitt hardt rammet. Mange har jobbet mer, både i lavtlønte samfunnsnyttige stillinger, men også med ulønnet arbeid i hjemmet.

Andre har mistet jobbene sine og den lille inntekten de hadde. Pandemien har medført mer vold i hjemmene. Den har ført til at flere jenter giftes bort og det er nå beregnet at hele 10 millioner jenter risikerer å bli giftet bort det neste tiåret. 

Kvinnedagen_Mette Solberg Fjeldheim
Gratulerer med kvinnedagen! Her er jeg på en av mine mange reiser alene.

Klima og likestilling

Årets tema for den internasjonale kvinnedagen handler om hvordan likestilling er nært knyttet til klima. For ulikhet mellom kjønnene og klimakrisen er blant de største utfordringer vi har i dag.

Det viser seg også, ifølge FN, at den økende klimakrisen også påvirker særlig kvinners rolle. For linken mellom kjønn, sosial kapital og klimaendring er uhyre tett sammenvevd. Vi må kjempe for likestilling nå, verden over, for å kunne oppnå en likestilt og bærekraftig fremtid. 

Mette-hos-Mothers-Club
Her er jeg på besøk hos Mother’s Club i Pichakrey. Dette er et helseforebyggende tiltak i regi The Lake Clinic, i samarbeid med IMPACT Norway. I dag er det stadig økende klimautfordringer, som skaper problemer for både fremkomst av helsetjenesten, fiskemuligheter og inntekt. Les mer om mitt besøk der her

Kvinner i krise 

I år går tankene særlig til kvinnene i Ukraina som må forlate sine menn og alene ta vare på sine barn. Tankene mine går også til kvinnene i Russland, som ikke støtter regimet, som trodde sønnene dro på øvelse, men endte med å gå i krig. 

Tankene mine går til alle kvinner, som verden over, ikke har kapasitet til å tenke på likestilling. Men som gjør det de kan for å sikre familien tak over hodet, mat på bordet, vann til matlaging, husvask og klesvask. Som ikke har tid til å reflektere over om hvem som bestemmer, hvem som får lønn for arbeidet, hvem som tjener mest eller under hvilken parole de skal marsjere i år.

Vår kamp må være på vegne av oss alle. For kvinner i krise kan ikke tenke på kvinnekamp. Vi kan ikke forvente det av dem.

Patriarkatet lever fortsatt

Vil vi ha en likestilt fremtid, må også patriarkatet falle. Og om du går rundt og tror at dette ikke er en holdning som fortsatt finnes i Norge, tar du gruelig feil. Patriarkatet eksisterer til fulle i en rekke miljøer. Ofte nært knyttet til tro og religiøse skrifter. Men også når det gjelder gamle skikker, tradisjoner og arkaiske holdninger. Både hos menn – og hos kvinner.

Det er på tide å våkne opp. Å se at gamle holdninger sitter i og fortsatt finnes – både hos kvinner og hos menn. Å se at opplevelser, tanker og mønstre sitter i – og går i arv. Både når det gjelder likestilling mellom kjønnene, men også minoriteter av ulike slag. 

Det er fortsatt en jobb å gjøre. Og den er fortsatt gjeldende både her i Norge. Ikke bare der ute i verden.

Gratulerer med kvinnedagen! Måtte vi alle kunne bidra til en likestilt verden for alle kjønn og alle minoriteter, slik ta vi får en bedre og bærekraftig verden å leve i.

Illustrasjonsbilde til kvinnedagsartikkel
Illustrasjonsbilde fra en landsby i Nord-Thailand, hvor kvinnene skaper reiselivsaktiviteter av tradisjonsrikt håndverk og samtidig tar vare på kulturarven. Kvinner i reiseliv har blitt særlig hardt rammet under pandemien.
Illustrasjonsbilde til kvinnedagsartikkel
Illustrasjonsbilde av kvinner i arbeid: På min reise i Nord-Thailand besøkte jeg også en økologisk gård der risen her blir sortert for hånd, av kvinner. Artikkelen kan du lese her
Mette S. Fjeldheim

Kulturjournalist, skribent og grunnlegger av Reiselykke. Jeg forsøker å inspirere til ansvarlig turisme gjennom mine artikler om reiser i kultur og natur, smak og litteratur.

error: Content is protected !!