Tanker om bærekraft

Hva er egentlig bærekraft? Og er bærekraftig reise det samme som grønn reise? 

Før jeg går videre: Spørsmål rundt «bærekraftig reise» og «ansvarlig reise» er noe jeg har tatt opp i flere av mine artikler. Både de jeg har skrevet her, men også i intervjuer og i saker jeg har skrevet for andre medier (se lenker nederst i saken).

Jeg har skrevet om dette fordi jeg har reist, erfart, gjort feil og lært om tematikken underveis. Og det jeg lærer, det deler jeg. Det er derfor jeg startet Reiselykke i utgangspunktet. Jeg måtte ha et sted å dele fra mine reiser. 

Men tilbake til spørsmålet: Hva er egentlig bærekraft?

I følge FN er det vanlig å definere bærekraft slik: 

En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

FN.no

Grunnlag for misforståelser

Tips til en mer klimavennlig reise

PÅ DEN ENE SIDEN

Det mange hører når det snakkes om om bærekraft er klimavennlig eller grønn reise. Mange av oss forbinder dette derfor også med global tematikk, knyttet til klimakrisen.

Fruktselger Russian market Phnom Penh Kambodsja

PÅ DEN ANDRE SIDEN

Men min erfaring er at når reiselivet (særlig innen destinasjonsturisme) snakker om bærekraft, menes det først og fremst å fremme lokalkultur, tilby kortreist mat, å bedre lokal økonomi gjennom turisme og at turister som kommer på besøk legger igjen minst mulig negative fotavtrykk på reisemålet – for innbyggernes skyld. 

Jeg mener at begge sider snakker om om bærekraft.

Men likevel: Slik oppstår et motsetningsforhold i kommunikasjonen, med rom for misforståelser. Og – mener jeg – i ytterste konsekvens en fare for beskyldninger om grønnvasking kan oppstå, uten at det nødvendigvis er det eller er ment som det. 

Utfordringen for reiselivet

Man kan jo undre seg om hvordan bærekraft, i si – Spania, Italia, eller Sør-Afrika og Thailand, for den saks skyld, henger sammen med turisme og flyreiser? Eller hvorfor Visit Norway og norske turistkontor stadig higer etter oppmerksomhet og tilreisende fra det store utland, til fordel for norske medier og turister? 

Vi vet jo alle at klimagassutslipp (som blant annet vi bidrar til gjennom flyreiser) også har sine bidrag til klimakrisen vi opplever nå! 

(Som en av mange andre industrier og næringer, så klart – og nei, reiseliv er ikke en versting, men bidrar like fullt). 

FNs bærekraftmål

Saken er at FNs bærekraftmål* handler jo ikke om klima alene. «Bærekraftmålene skal gjøre noe med årsakene til fattigdom, ulikhet og klimaendringer» ifølge FN. For å gjøre det, har de satt seg 17 bærekraftmål – hvorav det å stoppe klimaendringene bare er ett av målene. Samtidig som det jo også er eller må være et overordnet moment for helheten. 

Bærekraft handler altså om å 

 1. utrydde fattigdom
 2. utrydde sult
 3. god helse og livskvalitet
 4. god utdanning
 5. likestilling mellom kjønnene
 6. rent vann og gode sanitærforhold
 7. ren energi til alle
 8. anstendig arbeid og økonomisk vekst
 9. industri, innovasjon og infrastruktur
 1. mindre ulikhet
 2. bærekraftige byer og lokalsamfunn
 3. ansvarlig forbruk og produksjon
 4. stoppe klimaendringene
 5. livet i havet
 6. livet på land
 7. fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner
 8. samarbeid for å nå målene

Dette, alle disse 17 målene, er bærekraftmål som reiselivet kan bidra til i stort monn – og gjør det. Vi vet også at pandemien, med full stans i reiselivet, også fikk store konsekvenser for enkeltindivider og land der turisme er en sentral bidragsyter til økonomien og arbeidslivet. Derfor er reiselivet en så utrolig viktig del av det å få en mer bærekraftig fremtid for hele verden.  

FNs bærekraftmål
FNs bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.
Kilde: FN.no

Å stoppe klimaendringene må vel være første pri?

Men for å få en bærekraftig fremtid for hele verden, må også klimagassutslippene går ned. Og det haster. Det gjelder da også for reiselivet og en rekke andre industrier. For hvilken verden har vi å gjøre mer bærekraftig for innbyggerne her – om ikke kloden orker mer av oss mennesker? Vi ser jo at hun sliter!

Faktisk.no har mye stoff knyttet til fakta om klima. Se også info om rapport knyttet til klimaløsninger fra FNs klimapanel her

Derfor tenker jeg vi, hver og en av oss, kan få til så mye sammen, om vi bare trekker i samme retning, påvirker der vi kan, slik at de med makt, midler og mulighet kan gjøre de endringer som må til for et grønt skifte og vi – sammen – klarer å stoppe klimaendringene. Vi kan bidra med de valgene vi tar, så lenge vi også har bærekraftige muligheter å velge mellom. 

Og vi kan bidra med det vi kan, der vi kan. Mange bekker små, og så videre … Slik at alle de andre punktene i FNs bærekraftmål også kan bli oppfylt. Ville ikke det vært fint? 

Balansegang mot felles mål

Selv gjør jeg så godt jeg kan, men kan ennå gjøre mer. Og jeg er langt fra bestekvinne i klassen, og jeg lærer stadig noe nytt. Både om bærekraftig og ansvarlig reise og det å være menneske. Jeg trår feil og kommer til å gjøre det igjen. Men det er også slik jeg lærer.

Og det jeg lærer, deler jeg mer enn gjerne. Ikke fordi jeg vet alt, det finnes det eksperter for. Men fordi jeg opplever og lærer i praksis og teori – og fordi jeg er interessert og nysgjerrig. 

Det hele handler også om balanse, og om å klare å ha to tanker i hodet på én gang. Ting endrer seg hele tiden og vi mennesker har denne unike evnen til å endre oss også. Er det ikke fantastisk? Så jeg tror det er håp!

Jeg kommer til å fortsette å skrive om disse temaene. Ikke nødvendigvis fordi jeg vet, men fordi jeg vil lære. Å stille spørsmål, er en måte å utforske på, finne nye tankebaner, og kanskje til og med finne noen svar. 

Utsikt mot Geiranger fra Ørnesvingen

PÅ DEN ENE SIDEN

Hvor bærekraftig er det å dra turister hit til Norge fra andre siden av kloden – og vice versa?

Det synes som at det er mer stas å få omtale om reisemålet Norge i utenlandske medier og tiltrekke seg utenlandske turister.

Hvor bærekraftig er det i lengden, gitt klimaavtrykk?

Det er den ene siden av bærekraft.

Fiskesalg Kambodsja landsbygd

PÅ DEN ANDRE SIDEN

Bærekraft handler også om å utrydde fattigdom og bekjempe ulikhet.

Å reise rundt i verden og møte andre kulturer og mennesker, dele kunnskap og bidra til våre felles bærekraftmål kan ikke gjennomføres uten at det også medfører klimagassutslipp.

Med økt polarisering og en økende urettferdig verden er det også enda mer viktig at vi mennesker møtes på tvers av grenser.

Relaterte saker:

15 tanker om en mer klimavennlig reise

10 tips til en mer ansvarlig reise

Økoturisme – hva betyr det egentlig?

Kulturturisme bidrar til et mer miljøvennlig reiseliv

Turismens to ansikter (fra 2013)

Om FNs år for bærekraftig turisme (2017)

Min artikkel om ansvarlig reise på trykk i VG

Intervjuet i Bistandsaktuelt

Intervjuet i magasinet Share

Se ellers disse emnene: ansvarlig reise / bærekraftig turisme / økoturisme

Mette S. Fjeldheim

Kulturjournalist, skribent og grunnlegger av Reiselykke. Jeg forsøker å inspirere til ansvarlig turisme gjennom mine artikler om reiser i kultur og natur, smak og litteratur.

error: Content is protected !!