Bøkeskogen i Larvik

Bøkeskogen i Larvik har en 8500 år gammel historie og er en del av UNESCOs Global Geoparker. Den er en av landets største bøkeskoger og blant de nordligste i verden. 

Bøkeskogen ble Norges første naturverntiltak, da Treschow Fritzøe i 1883 tilbød seg å overdra Bøkeskogen vederlagsfritt til den norske stat. I dag er dette lille skogholtet i Larvik et populært rekreasjonssted og ynglested for fugler. 

Bøkeskogen i Larvik

Selve trærne går tilbake til år 700 e. Kr, og ble sannsynligvis tatt med av vikinger fra Danmark. Men det helt spesielle i skogen, og som gjør at dette området er en geopark, er selve jordsmonnet – det som befinner seg under løvtrørne og løvet på bakken. 

Raet i skogbunnen stammer fra istiden og er den største sammenhengende istidsavsetningen på Fastlands-Norge. Bøkeskogen har også vært bebodd av mennesker helt siden steinalderen, 8 000–10 000 år før nå. 

Bøkeskogen i Larvik

Fortsatt finner vi tegn til gamle fartsårer i skogen og ikke minst: Her er også flere gravfelt fra jernalderen her i skogen, med i alt 83 registrerte gravhauger. 

Det finnes fire ulike stier å følge med utgangspunkt i skogen: En på 2 km., en på 6 km., en på 10 km. og en sti som har fått navnet Farrisstien. 

Farrisstien i Larvik

Tips til deg som besøker Bøkeskogen i Larvik

Bøkeskogen i Larvik
  • De fineste stiene er inne i selve skogen
  • Det er ikke toalettfasiliteter i skogen
  • Det er en kro der, som så hyggelig ut. Bøke kroa har åpent hver dag. 
  • Like ved kroa er det lekepark for de minste 
  • Legg turen innom Larvik for en hyggelig lunsj eller tur langs havna
  • Les mer om Bøkeskogen her
Les mine tips til Larvik her, hvor du også finner flere Vestfold-tips!
Mette S. Fjeldheim

Kulturjournalist, skribent og grunnlegger av Reiselykke. Jeg forsøker å inspirere til ansvarlig turisme gjennom mine artikler om reiser i kultur og natur, smak og litteratur.

error: Content is protected !!