State of the Union

– The shadow of crisis has passed, and the State of the Union is strong, sa president Obama under sin årlige State of the Union-tale kl. 21 i går kveld, amerikansk tid.

Tilfeldighetene ville ha det til at jeg befinner meg i det politiske hjertet av USA nettopp den uken Obama holder sin sjette tilstandsrapport for nasjonen. Det er åpenbart en stor begivenhet.

Talen i seg selv holder han for en samlet kongress, og det var forventet tidenes største oppslutning blant tv-tittere. Rundt omkring i Washington ble det arrangert State of the Union-samlinger for Obama-tilhengere som skulle se talen i plenum over et glass eller to, nærmest som en valg-vake. Vi fant veien til en av dem, der det var en forsamling av unge, venstreorienterte tilhengere som heiet og hoiet underveis i Obamas mer enn en times lange tale. Det er liten tvil om at vi befant oss blant et politisk engasjert publikum. Akkurat slik det bør være, ikke minst her i Washington DC.

President Obama er som kjent en dyktig retoriker. Så opplevde jeg også hans tale sterkt preget av det. Det var også visse temaer han tok opp, som skapte stor jubel i rommet jeg befant meg i. Noen av disse var hans fokus på helse, at det var skapt fem millioner nye arbeidsplasser de senere årene og at økonomien var på bedringens vei.

– It is amazing what you can bounce back from, when you have to

Han snakket mye om middle class economics, der ”everyone gets their fair shot”. Han tok opp at barnepass må bli mer overkommelig for flere, slik at begge foreldre kan gå ut i jobb.

– We need affordable child care more than ever. It is not a nice to have, it is a must have

 43 millioner arbeidstakere har ingen sykelønnsordning. Det vil han gjøre noe med. Han vil også sørge for lavere konstander for college-studenter, jobbe for raskere tog og det raskeste internett. Og da Obama kom inn på likelønn, sto jubelen i taket:

Nothing makes ends meet more than money

Men Obama kom også innom saker utenfor landets grenser,  som klimaspørsmål, Cuba og Ebola. Les hele talen her

State of the Union

The State of the Union er en årlig tale Presidenten i USA holder til kongressen og nasjonen. Talen handler om nasjonens tilstand, men det tas også  gjerne opp hvilke poltiske prioriteringer Presidenten ser for seg fremover.

Grunnloven krever at Presidenten informerer om status for nasjonen ”state of the union”, og at han her også foreslår nødvendige tiltak.

He shall from time to time give to Congress information of the State of the Union and recommend to their Consideration such measures as he shall judge necessary and expedient. —Article II, Section 3 of the U.S. Constitution (fra Wikipedia)

Reiselykke®️ inneholder mer enn 800 artikler fylt med gratis kvalitetsinnhold, basert på personlig gjennomførte reiser, skrevet og kuratert til nytte for et stadig økende antall lesere. Det er ikke tillatt å kopiere hele eller deler av teksten. Merk at steder, priser og nettsider kan endres over tid. Reiselykke Media er ikke ansvarlig for nettsider det lenkes til. Innspill, ris og ros bes sendes til post@reiselykke.com

Mette S. Fjeldheim

Kulturjournalist, skribent og grunnlegger av Reiselykke. Jeg forsøker å inspirere til ansvarlig turisme gjennom mine artikler om reiser i kultur og natur, smak og litteratur.

error: Content is protected !!