Betydningen av å reise

Slik jeg ser det, handler det å reise om å oppleve verden. Det handler om å utfordre seg selv og lære av det og de man møter. Kanskje lærer vi fra oss noe også, på veien? 

For i min bok er det å reise noe mer enn å dra på ferie. Det betyr ikke at det å reise på ferie ikke er av betydning. Selvsagt er det det! 

Det er mange som savner å reise nå. Mange savner sin faste sydenferie, hytta eller huset i utlandet, eller weekendturen med venner og familie. Andre har alt benyttet anledningen i opplettet mellom reiserestriksjoner og smitteøkning til nettopp dette. 

Men dette innlegget skal ikke handle om det

For det jeg vil skrive om i dag, handler om det jeg selv savner mest ved å reise – og hvorfor jeg i utgangspunktet har viet så mye av livet mitt til å gjøre nettopp dette: å reise, skrive om mine reiser og dele mine opplevelser med andre. 

Det handler om at det  

å dele historier fra reiser har en betydning

Jeg har tro på at det å reise og å dele de erfaringer vi gjør oss underveis er et viktig bidrag til å gjøre verden til et bedre sted. Og at det gjelder oss alle. Vi kan alle gjøre  det. 

Geisha i Kyoto
Dette er ikke geishaer, men turister som har kledt seg ut som geisha for en dag. Men i Kyoto kan du også se ekte geishaer, om du er heldig. Les mer her

Å reise handler også om å være en del av en større verden enn den lille vi har i vår hverdag. Det handler om å se, erfare, sanse og drømme. Ved å dele det jeg lærer eller overraskes over, gjør jeg en forskjell. Jeg deler med omverdenen, og slik kan kanskje flere også fristes til å erfare noe selv. 

Om jeg lærer noe nytt, får ny innsikt eller ser noe jeg tenker andre kan ha glede av å høre om, plikter jeg å dele det. 

Jeg skriver mer om dette her: Betydningen av å dele historier fra reiser

Det handler om

å overvinne frykten for det ukjente

Mutrah Souk, Oman
Jeg blir fortsatt glad av å se på dette bildet av disse to jeg møtte i Mutrahs souk, Oman

Jeg mener og tror at frykten for det fremmede knuses, om man bare kommer seg ut. Om vi bare møter andre kulturer og mennesker med andre synspunkt, bakgrunn og hudfarge. Om vi bare reiser ut, våger, tør og lar oss åpne for å møte andre. 

Fremmedfrykt handler om å være redd for det ukjente. Vi kjenner på det alle sammen, tror jeg. 

Det handler om

å bevege seg ut av komfortsonen

Mette i Cinque Terre
Fra en reise til Cinque Terre. En av flere reiseopplevelser jeg har hatt alene.

Frykten for det ukjente og det vi er litt redd for, forsvinner om vi bare våger å utsette oss for nye ting. Enten det er en aktivitet vi aldri har prøvd før, eller det er et land vi aldri før har besøkt – eller det er møter med andre kulturer og levemåter.

Komfortsonen holder oss tilbake som mennesker. Ved å utfordre den vokser vi!  En viktig måte for meg i å utfordre komfortsonen min har vært å reise alene.  

Det handler også om

å bli litt klokere og lære av andre 

Veving i Ban Na Thon Chan i Sukhothai
Denne kvinnen lærer meg tradisjoner med veving i en landsby nord i Thailand. Der fikk jeg også lære om hvordan de farger stoffet på tradisjonsrikt vis.

For meg handler det å reise om muligheten til å møte andre skikker og høre andre fortelle om hvordan de styrer livet sitt, skjøtter jobben sin eller hvordan samfunnet de lever i, løser sine utfordringer. Vi sammenligner, ser på fellestrekk og ulikheter. Vi utveksler kunnskap og tanker. 

Men veldig ofte er jeg også observatøren. Jeg er den som betrakter, ser på, analyserer og trekker slutninger. Av og til kan det bli feil, andre ganger blir det også helt riktig. 

Uansett utfordres jeg, erfarer og – forhåpentligvis – kommer jeg hjem igjen litt klokere enn jeg var, før jeg dro. 

Dette innlegget skrev jeg i 2014 og handler om hva reiselykke er – for meg

Selfie i Mysore
Under besøket i Mysore Palace ble vi omringet av voksne og barn som ville ta bilde både av og med oss. Det jeg ikke fikk tatt bilde av, var da jeg ble omsvermet av flere titalls indere som trengte seg sammen rundt meg inne i palasset. De ville meg ikke noe vondt, men trengselen var skremmende. Jeg ble løftet ut, så det gikk fint. Men jeg så det bare ikke komme. Jeg var så opptatt med å snakke kroppsspråk, holde barn jeg fikk i armene og smile inn i deres kamera.
Reiselykke i Bangkok
Ofte ser jeg livet gjennom et objektiv – med eller uten kamera. Jeg er observatøren, den som står på utsiden. Foto: Daniel Rydén/FlyingDryden

Reiselykke®️ inneholder mer enn 800 artikler fylt med gratis kvalitetsinnhold, basert på personlig gjennomførte reiser, skrevet og kuratert til nytte for et stadig økende antall lesere. Det er ikke tillatt å kopiere hele eller deler av teksten. Merk at steder, priser og nettsider kan endres over tid. Reiselykke Media er ikke ansvarlig for nettsider det lenkes til. Innspill, ris og ros bes sendes til post@reiselykke.com

Mette S. Fjeldheim

Kulturjournalist, skribent og grunnlegger av Reiselykke. Jeg forsøker å inspirere til ansvarlig turisme gjennom mine artikler om reiser i kultur og natur, smak og litteratur.

error: Content is protected !!