Bærekraftig turisme: Hva betyr det egentlig?

Bærekraftig turisme: Hva betyr det egentlig?

Bærekraftig reiseliv, ansvarlig turisme, grønn reise, bevisste reisende, økoturisme: Mange begreper knytter seg til bærekraft. Men hva er egentlig forskjellen? Eller er alt det samme?

Det er betimelig blitt satt fokus på bærekraft, også innen reise. Samtidig har mange begynt å bli lei hele begrepet bærekraft, fordi «alle snakker om det». Til syvende og sist er det ikke nok å snakke om bærekraft. Det handler heller om å vise hva man gjør, tenker jeg.

Jeg har skrevet om ansvarlig reise / bærekraftig reiseliv siden jeg startet Reiselykke® i 2011. Akkurat denne artikkelen er fra 2017, men er oppdatert og revidert i 2024.

Et skifte i fokus

Det er ikke til å stikke under en stol at turisme har noen svært positive, men også noen negative sider. Vi blir stadig flere mennesker på denne planeten, og med økt levestandard og mer penger mellom hendene, blir vi også stadig flere som reiser. Som kjent reiser også mennesker gjerne i flokk, noe som fører til overturisme noen steder. 

Å reise mener jeg per definisjon i stor grad kan være – og bør være – mest mulig bærekraftig. Men reise er ikke – og kommer ikke med det aller første, kanskje aldri – til å bli fullt ut grønt eller klimavennlig. Det er det alt for mye utslipp knyttet til, i dag og i nærmeste fremtid. Likevel mener jeg vi må klare å holde minst to tanker i hodet samtidig.

Jeg tror flere av oss vil ønske å gjøre en forskjell, for menneskene vi besøker, for planeten og for oss selv. Jeg tror også at reise er noe av den viktigste medisinen mot polarisering og splittelse.

Videre tror jeg at om bare flere kunne møtes på tvers av grenser og kulturforskjeller, med åpent sinn og nysgjerrighet, ville vi hatt mindre ufred, lidelse og fattigdom. Kanskje er jeg naiv. Men hva om jeg ikke er det? 

Festkledde kvinner
Et av bærekraftsprinsippene handler om at reiselivet skal komme innbyggerne til gode

FNs bærekraftmål

FNs bærekraftmål handler ikke om klima alene. «Bærekraftmålene skal gjøre noe med årsakene til fattigdom, ulikhet og klimaendringer» ifølge FN. For å gjøre det, har de satt seg 17 bærekraftmål – hvorav det å stoppe klimaendringene bare er ett av målene. Samtidig som det jo også er eller må være et overordnet moment for helheten. 

Bærekraft handler altså om å 

 1. utrydde fattigdom
 2. utrydde sult
 3. god helse og livskvalitet
 4. god utdanning
 5. likestilling mellom kjønnene
 6. rent vann og gode sanitærforhold
 7. ren energi til alle
 8. anstendig arbeid og økonomisk vekst
 9. industri, innovasjon og infrastruktur
 1. mindre ulikhet
 2. bærekraftige byer og lokalsamfunn
 3. ansvarlig forbruk og produksjon
 4. stoppe klimaendringene
 5. livet i havet
 6. livet på land
 7. fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner
 8. samarbeid for å nå målene

Dette, alle disse 17 målene, er bærekraftmål som reiselivet kan bidra til i stort monn – og gjør det. Vi vet også at pandemien, med full stans i reiselivet, også fikk store konsekvenser for enkeltindivider og land der turisme er en sentral bidragsyter til økonomien og arbeidslivet. Derfor er reiselivet en så utrolig viktig del av det å få en mer bærekraftig fremtid for hele verden.  

FNs bærekraftmål
FNs bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.
Kilde: FN.no

Bærekraftig reise  – en definisjon

I det store og det hele handler bærekraftig turisme om økonomiske og sosiale fordeler ved utvikling av turistdestinasjon, samtidig som det reduserer uønsket negativ påvirkning på naturen, den kulturelle eller historiske arven eller det sosiale miljøet.

Men det er mer: For bærekraftig reise handler også om å reise ansvarlig, å reise bevisst, å reise grønnere og om økoturisme. Dette er temaer og begreper som ikke er ensbetydende med hverandre, men som alle handler om å reise på en bærekraftig måte.

Dette handler om måter å reise på som streber etter å minimerer negative påvirkninger på miljøet, kulturen og økonomien på reisemålene. Målet er å gi positive bidrag til bevaring av naturressurser, støtte til lokale samfunn og fremme økonomisk utvikling som er rettferdig og inkluderende. 

Les også: César Manrique: Skulptøren bak Lanzarotes bærekraftige fremtid

Ansvarlig reise 

Dette handler om at det er vårt personlige ansvar som reisende å respektere og bidra positivt til kulturen og miljøet vi besøker. Det kan handle om alt fra miljøvennlig transport til å støtte lokale virksomheter.

Det handler om å være bevisst på den innvirkning vi har som turister og å ta informerte valg, slik at vi kan minimere negativ påvirkning. 

Les også: Ansvarlig reise: Tips til den bevisste turist

Bevisst reise

Dette handler om oss, som reisende, og at vi må være oss bevisst den innvirkning vi har på de stedene vi besøker. Det handler om å ta informerte og etiske valg, både før vi reiser og mens vi er på reise.

Det kan vi gjøre ved å støtte bærekraftige og etisk drevne virksomheter, redusere vårt miljøavtrykk og engasjere oss i kulturell utveksling. Slik kan vi respektere innbyggerne og stedet vi besøker. 

Les også: Hotell som gjør en forskjell

Grønn reise 

Dette handler mer direkte om det miljømessige ved å reise: Det handler om å velge alternativer som reduserer miljøavtrykket og de valg vi gjør som er bedre for planeten.

Det handler om måter vi reiser på og hvilke overnattingssteder og turoperatører vi velger å benytte oss av. Jeg sier ikke at vi kan reise uten klimautslipp. Men vi kan ta grep som gjør at vi kan reise mer klimavennlig. Det er både opp til oss selv, til reiselivsbedriftene og til politikerne å klare å kutte utslipp.

Les også: Grønn turisme – eller veier til en mer klimavennlig reise

Økoturisme

Dette er en form for turisme som støtter bevaring av naturområder og søker å forbedre velferden til lokale befolkninger. Økoturisme har fokus på bærekraftige reiseopplevelser som fremmer bevissthet rundt miljøvern og direkte bidrar til bevaring av naturressurser og økonomisk utvikling av lokale samfunn.

Les også: Økoturisme – hva betyr det egentlig?


Mette S. Fjeldheim Reiselykke

Hei! Jeg er Mette S. Fjeldheim – reiseskribent og kulturjournalist. Det er jeg som reiser, skriver og tar bildene til artiklene du leser her på Reiselykke®. 

PS! Følg meg gjerne på Instagram @reiselykke og i min skrivestue på Facebook @reiselykke

Meld deg på mitt nyhetsbrev her 👇🏼


Reiselykke®️ inneholder mer enn 800 artikler fylt med gratis kvalitetsinnhold, basert på personlig gjennomførte reiser, skrevet og kuratert til nytte for et stadig økende antall lesere. Det er ikke tillatt å kopiere hele eller deler av teksten. Merk at steder, priser og nettsider kan endres over tid. Reiselykke Media er ikke ansvarlig for nettsider det lenkes til. Innspill, ris og ros bes sendes til post@reiselykke.com

Mette S. Fjeldheim

Kulturjournalist, skribent og grunnlegger av Reiselykke. Jeg forsøker å inspirere til ansvarlig turisme gjennom mine artikler om reiser i kultur og natur, smak og litteratur.

4 Comments
 1. Super spændende og meget relevant emne, du tager op Mette. Ja, vores elektroniske verden og hurtige måde, ved at stige på et fly gør at vi hurtigt kommer ud i verden og får oplevet den men…. det har en pris. Så godt du sætter fokus på det i dette indlæg, tak for det.

  /Annette

 2. Flott at FN legger fokus på dette i år og ikke minst at budskapet blir bragt videre her. Jeg tror at noen av utfordringene med akkurat bærekraftig turisme er at folk reiser på ferie for å ha det gøy og nyte livet. Bærekraftige tiltak krever ofte litt restriksjoner eller andre ting som gjør livet bittelitt mindre enkelt, og da vil folk heller unngå bærekraftige løsninger.

  Akkurat i Norge skjønner jeg ikke hvorfor redningsaksjoner av tullinger som begir seg ut på turer helt uforberedt er noe som skjer helt uten konsekvenser. Dersom du som utenlandsk turist havner på sykehus i Norge må du (eller reiseforsikringen) betale for oppholdet. Hvorfor er det ikke likt for slike redningsaksjoner? En ting er den direkte kostnaden av alle som skal «reddes» ned fra fjellet, men det jeg ser på som et større problem er at det tar vekk kapasiteten til å redde folk som virkelig trenger hjelp.

  En annen faktor som gjelder turisme generelt er hvor utrolig miljøfientlig fly er. Jeg må innrømme at jeg er en del av problemet her. Det er jo så gøy å fly rundt omkring, spesielt når selskaper som Ryanair nesten gir bort flybilletter, men utslippet som følge av dette er enormt. Det er greit å kunne ta toget når det er et valg, men tog fra for eksempel Norge til Sør-Amerika? Det går jo ikke… Dette gjelder jo ikke lokal bærekraftig turisme i så stor grad, men på globalt nivå vil det jo til slutt få konsekvenser for oss alle sammen…

  Jeg kan definitivt bli bedre på å tenke bærekrafitg turisme selv, og synes det er supert med tipsene og kilde til videre lesing her!

error: Content is protected !!